PRIPOMIENKOVANIE Strategických dokumentov mesta Sereď

PRIPOMIENKOVANIE Strategických dokumentov mesta Sereď
[2023-09-08]
Predkladáme Vám na pripomienkovanie návrhy strategických dokumentov mesta Sereď:
 
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA ROKY 2024 - 2028
 
PROGRAM ROZVOJA BÝVANIA V MESTE SEREĎ NA ROKY 2024 - 2028
 
Svoje pripomienky zasielajte do 8. októbra 2023
 
mailom:           podatelna@sered.sk
osobne:           podateľňa MsÚ
písomne:         Mestský úrad, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
 
Vopred ďakujeme za spoluprácu!

Prílohy

  • Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2024 - 2028 PDF [789 KB]
  • Program rozvoja bývania v meste sereď na roky 2024 - 2028 PDF [658 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe