Mesto Sereď vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky Základnej školy Jana Amosa Komenského v Seredi

Mesto Sereď vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky Základnej školy Jana Amosa Komenského v Seredi
[2023-05-25]

Prílohy

  • Mesto Sereď vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky Základnej školy Jana Amosa Komenského v Seredi PDF [245 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe