GRAFIKON mimoriadnej autobusovej linky od 23.5

GRAFIKON mimoriadnej autobusovej linky od 23.5
[2023-05-22]
Mesto zriadilo bezplatnú mimoriadnu autobusovú linku, ktorá premáva nasledovne:
 
pondelok – piatok:
 
Trasa do mesta: 
1. IDC Holding,
2. Pod mostom zo strany Trnavská ulica,
3. BM Kávoviny,
4. Cukrovarská ulica (trafika Pluto)
 
Východzie časy od IDC Holding: 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15, 14:20, 16:15, 18:15, 22:15 hod.
 
Trasa z mesta: 
1. Cukrovarská ulica (trafika Pluto),
2. most zo strany Vonkajší rad,
3. BM Kávoviny,
4. Pod mostom zo strany Trnavská ulica
5. IDC Holding
 
Východzie časy od zastávky na Cukrovarskej: 5:20, 6:35, 7:40, 9:40, 11:40, 13:20, 15:40, 17:40, 21:20 hod.
 
sobota – nedeľa:
 
Trasa do mesta: 
1. IDC Holding,
2. Pod mostom zo strany Trnavská ulica,
3. BM Kávoviny
4. Cukrovarská ulica (trafika Pluto)
 
Časy: 6:15, 7:15, 9:30, 12:15, 16:15, 20:15 hod.
 
Trasa z mesta: 
1. Cukrovarská ulica (trafika Pluto),
2. most zo strany Vonkajší rad,
3. BM Kávoviny,
4. Pod mostom zo strany Trnavská ulica,
5. IDC Holding
 
Časy: 6:35, 8:55, 11:40, 15:40, 19:40 hod.
 
O prípadných zmenách v grafikone budú obyvatelia informovaní.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond