Informácie zo zasadnutia Krízového štábu mesta Sereď dňa 12.05.2023

Informácie zo zasadnutia Krízového štábu mesta Sereď dňa 12.05.2023
[2023-05-15]
Zasadnutie krízového štábu mesta Sereď otvoril a viedol jeho predseda Ing. Ondrej Kurbel. Informoval opäť všetkých prítomných o súčasnom stave mosta nad železnicou. Prechod peších obyvateľov cez most je monitorovaný prostredníctvom mestskej polície. Mgr. Kováčová informovala, že školy zatiaľ nepožadujú zmeny v trasách a frekvenciách autobusových liniek.
Viac v prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond