Uzatvorenie mosta nad železničnou traťou v Seredi od 11. mája od 14.00 hod.

Uzatvorenie mosta nad železničnou traťou v Seredi od 11. mája od 14.00 hod.
[2023-05-11]
Na základe mimoriadnej prehliadky cestného mosta M2437, ev. č. 62-13 „Nadjazd nad železničnou traťou“, ktorá bola vykonaná 11.5.2023 a na základe vyjadrenia statika, pristupuje Slovenská správa ciest k okamžitému uzatvoreniu cestného mosta. Komunikácia ponad železnicu v Seredi sa uzatvára pre automobilovú dopravu, peších aj cyklistov a teda pre akýkoľvek druh dopravy: automobilovú, pešiu aj cyklistickú.
 
K úplnému uzatvoreniu príde dnes o 14.00 hod.
 
Mesto Sereď  zabezpečí posilnenú autobusovú dopravu v pravidelných hodinových intervaloch, prvý spoj od Pečivární (IDC Holding) bude vypravený dnes  o 14.15 hod. (Pristavený bude už o 14.00 hod.) Prvá zastávka je pri moste.
 
Trasa do mesta: 1. IDC Holding (nástup), 2. most (zo strany Trnavská ulica), 3. výstup na autobusovej zastávke na Cukrovarskej ulici (trafika Pluto).
 
Trasa z mesta: 1. autobusová zastávka na Cukrovarskej ulici (Pluto), 2. most zo strany Vonkajší rad, 3. most zo strany Trnavskej ulice, 4. IDC Holding (výstup).
 
Prvý ranný spoj 12.5.2023 od Cukrovarskej (trafika Pluto) bude vypravený o 5.20 hod. 
 
Posledný spoj bude zabezpečený o 22.00 hod. večer (pristavený o 22.00, odchod o 22.15 hod.). Frekvencia a časy spojov sa budú meniť podľa reálnych potrieb, ktoré vyvstanú a o týchto zmenách bude mesto Sereď informovať.  
 
Prosíme o pochopenie a rešpektovanie pokynov hliadok polície. 

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe