Pracovná ponuka "Opatrovateľ/Opatrovateľka"

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond