Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na druhý polrok 2023

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na druhý polrok 2023
[2023-04-11]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond