Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na druhý polrok 2023

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na druhý polrok 2023
[2023-04-11]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe