Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Karol Kuchta, Slavomír Škoda, Tomáš Masarovič, Emil Vyhnálek, Ľuboš Klinko, Peter Kučera, Simona Petrášová, Roman Vanovček, Mário Lakatoš, Marek Lakatoš

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Karol Kuchta, Slavomír Škoda, Tomáš Masarovič, Emil Vyhnálek, Ľuboš Klinko, Peter Kučera, Simona Petrášová, Roman Vanovček, Mário Lakatoš, Marek Lakatoš
[2023-03-21]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Karol Kuchta, Slavomír Škoda, Tomáš Masarovič, Emil Vyhnálek, Ľuboš Klinko, Peter Kučera, Simona Petrášová, Roman Vanovček, Mário Lakatoš, Marek Lakatoš PDF [115 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe