Tématické stretnutie s primátorom: vo štvrtok 30.marca 17:00 o problematike rekonštrukcie seredského štadióna

Tématické stretnutie s primátorom: vo štvrtok 30.marca 17:00 o problematike rekonštrukcie seredského štadióna
[2023-03-20]
30. 3. o 17.00 hod. vo veľkej zasadaćke MsÚ.
Tématické stretnutie ohľadne stavu rekonštrukcie seredského štadióna. Plánovaná doba stretnutia približne 1 hodina, stretnutie bude pre potreby mestského úradu zaznamenávané.
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe