Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Martin Stojka, Peter Mihálik, Ľuboš Klinko, Slavomír Škoda, Lukáš Masarovič, Ondrej Velčický, Tomáš Masarovič, Iveta Šarkózyová, Roman Horváth, Nikoleta Stojková, Emil Vyhnálek, Valera Sandanusová, Peter

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Martin Stojka, Peter Mihálik, Ľuboš Klinko, Slavomír Škoda, Lukáš Masarovič, Ondrej Velčický, Tomáš Masarovič, Iveta Šarkózyová, Roman Horváth, Nikoleta Stojková, Emil Vyhnálek, Valera Sandanusová, Peter
[2023-03-14]
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Martin Stojka, Peter Mihálik, Ľuboš Klinko, Slavomír Škoda, Lukáš Masarovič, Ondrej Velčický, Tomáš Masarovič, Iveta Šarkózyová, Roman Horváth, Nikoleta Stojková, Emil Vyhnálek, Valera Sandanusová, Peter Kučera, Simona Petrášová, Marek Lakatoš, Ján Baláž

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Martin Stojka, Peter Mihálik, Ľuboš Klinko, Slavomír Škoda, Lukáš Masarovič, Ondrej Velčický, Tomáš Masarovič, Iveta Šarkózyová, Roman Horváth, Nikoleta Stojková, Emil Vyhnálek, Valera Sandanusová, Peter PDF [116 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe