Pracovná ponuka "Vedúci oddelenia údržby mesta Sereď"

Pracovná ponuka
[2023-01-30]

Prílohy

  • Pracovná ponuka "Vedúci oddelenia údržby mesta Sereď" PDF [231 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe