Oznámenie o uložení listovej zásielky na Mestskom úrade v Seredi-Mária Linková, Róbert Šárik

[2023-01-20]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na Mestskom úrade v Seredi-Mária Linková, Róbert Šárik PDF [352 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond