Oznámenie o uložení listovej zásieky na pošte Rastislav Páleník, Jana Pavelková, Štefan Trnka, Marian Bihari, Miroslav Tóth

Oznámenie o uložení listovej zásieky na pošte Rastislav Páleník, Jana Pavelková, Štefan Trnka, Marian Bihari, Miroslav Tóth
[2023-01-19]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásieky na pošte Rastislav Páleník, Jana Pavelková, Štefan Trnka, Marian Bihari, Miroslav Tóth PDF [237 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe