XXVII. Mestský reprezentačný ples v Seredi

[2022-12-23]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond