Zber odpadov na rodinných domoch v prvom polroku 2023

[2022-12-19]
Harmonogram zberu odpadov na prvý polrok 2023 pre rodinné domy
Zmeny :
- papier sa zberá raz mesačne
- pribudol zber odpadu z kuchyne každý štvrtok (nádoby sa budú vydávať na zbernom dvore v januári 2023)

Prílohy

  • Harmonogram zberu odpadov na prvý polrok 2023 pre rodinné domy PDF [147 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond