Oznámenie o uložení listovej zásielky na Mestskom úrade v Seredi Juraj Lakatoš, Martin Lakatoš

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond