Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Andrea Krivošíková, Erik Horský, Martin Blaško, Miroslava Šípošová, František Rózsa, Roman Červenka, Mário Lakatoš

[2022-01-20]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Andrea Krivošíková, Erik Horský, Martin Blaško, Miroslava Šípošová, František Rózsa, Roman Červenka, Mário Lakatoš PDF [241 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond