Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Michaela Červenáková, Peter Sojka, Peter Jakubek, Miroslava Horváthová, Roman Vanovček, Miroslava Šípošová, Michal Ševčík, Marek Doman, Jozef Ševčík, František Rózsa, Attila Rózsa ml., Štefan Jánoška, Pa

[2022-01-12]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Michaela Červenáková, Peter Sojka, Peter Jakubek, Miroslava Horváthová, Roman Vanovček, Miroslava Šípošová, Michal Ševčík, Marek Doman, Jozef Ševčík, František Rózsa, Attila Rózsa ml., Štefan Jánoška, Pa PDF [241 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond