Plánované dopravné obmedzenia pri stavebných prácach v meste

[2021-05-12]
Mesto Sereď pokračuje v  plánovaných rekonštrukciách chodníkov. Článok o pripravovaných prácach sme priniesli v tomto článku.
 
V rámci nastaveného harmonogramu bude ďalšou etapou ul. Cukrovarská a na základe uvedeného chceme požiadať občanov , aby v dňoch od 24. 5. do 11. 6. neparkovali na predmetnej ulici. Rekonštrukcie na jednotlivých uliciach budú spočívať v obnove povrchov chodníkov formou zámkovej dlažby a na ul. Trnavskej a v zámockom parku formou asfaltu.  Práce budú prebiehať  v závislosti od pandemickej situácie a klimatických podmienok.
 
 
Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie počas celkovej rekonštrukcie.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond