Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín-ul.Vonkajší rad, k.ú. Sereď

[2021-05-05]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín-ul.Vonkajší rad, k.ú. Sereď PDF [373 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond