Asistované sčítanie obyvateľov

[2021-05-03]
Rozhodnutím predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-2172/2021 z 21.4.2021 bolo stanovené dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania pre celé územie Slovenskej republiky na obdobie od 3.5.2021 do 13.6.2021.
 
Asistované sčítanie je určené pre tých, ktorí sa nesčítali sami ani s pomocou blízkej osoby.
 
Služby asistovaného sčítania sú poskytované dvoma spôsobmi:
1 . služby stacionárneho asistenta sčítania - na kontaktnom mieste na Mestskom úrade v Seredi.
2. služby mobilného asistenta sčítania - vo vlastnej domácnosti – na požiadanie.
 
Sčítanie pomocou stacionárneho asistenta:
Obyvateľ príde na Mestský úrad v Seredi v úradných hodinách.
Na Mestskom úrade sú vytvorené 3 kontaktné miesta, v ktorých pracujú stacionárni asistenti (kancelária č. 7 a 8 na prízemí a kancelária č. 26 na 1.poschodí)
 
Sčítanie pomocou mobilného asistenta:
Obyvateľ zatelefonuje na Mestský úrad v Seredi a požiada o služby mobilného asistenta:
na mobil - 0905 55 68 79 – PhDr. Silvia Adamčíková
na pevnú linku – 031/789 2392, 2393
Pri telefonickej požiadavke je potrebné nahlásiť: meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol dohodnúť termín a čas návštevy.
Výlučne na základe požiadavky obyvateľa príde mobilný asistent do domácnosti a sčíta obyvateľa prostredníctvom tabletu. Bez telefonického objednania mobilní asistenti domácnosti obyvateľov nenavštevujú. Upozorňujeme preto najmä starších obyvateľov, aby do svojich domácností nevpúšťali nikoho, kto sa bude vydávať za asistenta sčítania a nedohodli si ho telefonicky na mestskom úrade.
Každý mobilný asistent disponuje preukazom asistenta a pri návšteve domácnosti sa ním preukáže.
Asistované sčítanie prebieha za dodržiavania všetkých protiepidemiologických opatrení.
 
Sčítať sa je zákonná povinnosť každého obyvateľa Slovenskej republiky.
 
Bližšie informácie na www.scitanie.sk

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond