Od mája znova právne poradenstvo na MsÚ

[2021-04-21]
Služba je k dispozícii iba občanom mesta Sereď v presne stanovenom termíne. Základné právne poradenstvo nezahŕňa spisovanie právnych úkonov, a ani zastupovanie na súdnom pojednávaní. JUDr. Martin Hudák vám však poskytne vzácne odborné rady a nasmeruje vás tam, odkiaľ by mohla prísť pomoc alebo riešenie vašich problémov. Právne poradenstvo sa bude konať na Mestskom úrade v Seredi, na 1.poschodí v malej zasadačke.
 
A na záver dobrá rada. Aby ste sa vyhli prípadným problémov a súdnym sporom vždy si pozorne prečítajte každú zmluvu, ktorú podpisujete. Najmä to, čo je napísané doslova miniatúrnym písmom. Pred začatím akéhokoľvek sporu sa najprv poraďte s právnikom a až potom konajte.
 
Termíny právneho poradenstva sú nasledovné:
 
03.05.2021 - pondelok 09:00h -10:00h
17.05.2021 - pondelok 09:00h -10:00h,
09.06.2021 - streda 16:00h -17:00h,
21.06.2021 - pondelok 09:00h -10:00h.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond