Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Marek Gaman, Ivana Horská, Dávid Škoda, Roman Vonovček, Jakub Mizera, Dušan Paľov, Rastislav Páleník

[2021-03-02]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Marek Gaman, Ivana Horská, Dávid Škoda, Roman Vonovček, Jakub Mizera, Dušan Paľov, Rastislav Páleník PDF [271 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond