Ako vybaviť na mestskom úrade počas zákazu vychádzania od 1.2.2021

[2021-02-01]

Ako vybaviť na mestskom úrade v Seredi počas

ZÁKAZU VYCHÁDZANIA – február 2021

 

Vchod na Mestský úrad v Seredi je minimálne odvolania zatvorený. Prosíme občanov o prioritné využívanie mailovej komunikácie na adrese mu@sered.sk, podatelna@sered.sk alebo telefonickej komunikácie. Úradné hodiny mestského úradu sú nezmenené:

Pondelok        8,00 – 12,00  a  13,00 – 15,00

Utorok            8,00 – 12,00  a  13,00 – 15,00

Streda             8,00 – 12,00  a  13,00 – 17,00

Štvrtok            8,00 – 12,00  a  13,00 – 15,00

Piatok             8,00 – 12,00

Kontakty na Mestský úrad v Seredi sú tu: https://www.sered.sk/s173_kompletny-zoznam-kontaktov

Spojovateľka  031/789 2392                                     Tel. ústredňa 031/789 2094

Primátor mesta: 0905 601 174                                  Zástupca primátora mesta: 0905 592 707

Organizačné oddelenie, matrika: 0905 556 879       Oddelenie rozvoja mesta: 0905 556 880

Oddelenie životného prostredia:  0907 736 841       Právny a majetkový referát: 0951 152 829, 0907 642 167

Údržba mesta Sereď: 0918 815 726                          Finančné oddelenie: 0918 450 855

Oddelenie územného plánovania a  stavebného poriadku: 0907 642 166

Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu: 0918 450 853

 

Nakladanie s majetkom, rybárske lístky, povolenia na predaj či iné právne veci: 

Informácia pre občanov, právnické osoby a fyzické osoby k vybavovaniu agendy PRÁVNEHO A MAJETKOVÉHO REFERÁTU MsÚ SEREĎ
 
- žiadostí, týkajúcich  sa nakladania s majetkom mesta Sereď (nájom, kúpa, vecné bremená),
- rybárskych  lístkov,
- povolení mesta Sereď na ambulantný predaj na dočasnom trhovom mieste na Parkovej ulici v Seredi (pri zámockom parku)  resp.   
   na ambulantný predaj,
- súhlasov a stanovísk mesta Sereď k umiestneniu prevádzky hazardných hier,
- poskytovania bezplatnej právnej pomoci mestom Sereď.
 
Počas uzatvorenia Mestského úradu v Seredi pracuje právny a majetkový referát  v obmedzenom režime. Agenda referátu  je vybavovaná výhradne  telefonicky, e-mailom alebo zaslaním do  elektronickej schránky.
- Poskytovanie bezplatnej právnej pomoci a predaj na dočasnom trhovom mieste na Parkovej ulici v Seredi (pri zámockom parku) sú až do odvolania pozastavené.
- O nových termínoch poskytovania právnej pomoci a o otvorení dočasného trhového miesta na Parkovej ulici v Seredi (pri zámockom parku) budú občania vopred informovaní.
- Rybárske lístky je možné vybaviť v rybárskom dome na  Čepeňskej ulici v Seredi.
- Súhlasy a stanoviská mesta k umiestneniu prevádzky hazardných hier sú vybavované na základe žiadostí zaslaním do elektronickej schránky mesta.

Zber separovaných komodít od rodinných domov FEBRUÁR 2021:

·         Sklo – v stredu 3.2.2021

·         Plasty, kovy, tetrapaky -  stredu 10.2. a stredu 24.2.2021

·         Papier – vo štvrtok 11.2. a vo štvrtok 25.2.2021

 

ZBERNÝ DVOR je otvorený pre verejnosť nasledovne:

o    utorok            v čase   7:00 - 15:30

o    streda             v čase   7:00 - 15:30

o    štvrtok           v čase   7:00 - 15:30

o    piatok            v čase   7:00 - 16:00

o    sobota            v čase   7:00 - 12:00

 

Obrady – pohreby, krsty, svadby sa môžu konať len za účasti maximálne  6 ľudí.

 

Poplatok za nájom hrobového miesta je možné uhradiť poštovou poukážkou na pošte, bankovým prevodom alebo vkladom na účet mesta v banke: SK74 0900 0000 0002 0350 5156, variabilný symbol je číslo zmluvy.

 

Sedenia komisií MsZ – všetky vo veľkej zasadačke MsÚ a s pripravovaným LIVE prenosom. Časy sú zatiaľ orientačné a určí ich predseda komisie v pozvánke :

·         Legislatívno právna                           02.2.2021 o 16,30 hod

·         Školská, športová a bytová komisia 08.2.2021 o 15,30 hod

·         Rozvoj mesta a živ. prostredia           08.2.2021 o 17,30 hod

·         Sociálna a kultúrna                            09.2.2021 o 16,30 hod

·         Finančná a majetková                        10.2.2021 o 17,10 hod

·         Legislatívno právna                           16.2.2021 o 16,30 hod

Rokovanie mestského zastupiteľstva 18.2.2021

 

Elektronické samosčítanie obyvateľov alebo ich sčítanie elektronicky pomocou inej osoby, najmä blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej domácnosti, sa bude realizovať od 15.2.2021 do 31.3.2021.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond