Ako vybaviť na mestskom úrade počas zákazu vychádzania

[2021-01-05]

Ako vybaviť na mestskom úrade počas ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

 

Mestský úrad Sereď – Vchod na Mestský úrad v Seredi je do 24.01.2021 zatvorený. Prosíme občanov o prioritné využívanie mailovej komunikácie na adrese mu@sered.sk, podatelna@sered.sk alebo telefonickej komunikácie. Týka sa to aj podávania žiadostí o dotácie, daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti, za psa aj iné. Úradné hodiny mestského úradu sú nezmenené:

Pondelok        8,00 – 12,00  a  13,00 – 15,00

Utorok            8,00 – 12,00  a  13,00 – 15,00

Streda             8,00 – 12,00  a  13,00 – 17,00

Štvrtok            8,00 – 12,00  a  13,00 – 15,00

Piatok             8,00 – 12,00

Kontakty na Mestský úrad v Seredi sú tu: https://www.sered.sk/s173_kompletny-zoznam-kontaktov

Spojovateľka  031/789 2392                                     Tel. ústredňa 031/789 2094

Primátor mesta: 0905 601 174                                  Zástupca primátora mesta: 0905 592 707

Organizačné oddelenie, matrika: 0905 556 879       Oddelenie rozvoja mesta: 0905 556 880

Oddelenie životného prostredia:  0907 736 841       Právny a majetkový referát: 0951 152 829, 0907 642 167

Údržba mesta Sereď: 0918 815 726                          Finančné oddelenie: 0918 450 855

                                       Oddelenie územného plánovania a  stavebného poriadku: 0907 642 166

             Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu: 0918 450 853

 

Nakladanie s majetkom, rybárske lístky, povolenia na predaj či iné právne veci: – viac sa dočítate v článku: http://www.seredskenovinky.sk/clanok/2021-01-05-informacia-pre-obcanov-pravnicke-osoby-a-fyzicke-osoby-k-vybavovaniu-nasledovnej-agendy-pravneho-a-majetkoveho-referatu-msu-sered

 

Daň z nehnuteľnosti a daň za psa do 31.1.2021– na rok 2021 je povinnosť pre daňovníkov, u ktorých prišlo k zmene počas roku 2020. Tlačivá pre miestne dane nájdete na https://www.sered.sk/s114_tlaciva-ziadosti.

Podrobné konzultácie v úradných hodinách mestského úradu vybavíte aj telefonicky na číslach  789 2392 alebo 789 2393.

 

 

Žiadosti o DOTÁCIE do 15.1.2021 na rok 2021 (MLÁDEŽ, ŠPORT, KULTÚRA, SOCIÁLNE) zasielajte elektronicky na adresu podatelna@sered.skpoštou na adresu mestského úradu alebo prostredníctvom portálu slovensko.sk .

 

Zber separovaných komodít od rodinných domov JANUÁR 2021:

·         Sklo – vo štvrtok 7.1.2021

·         Plasty, kovy, terapaky - stredu 13.1. a stredu 27.1.2021

·         Papier – vo štvrtok 14.1. a vo štvrtok 28.1.2021

 

Zber vianočných stromčekov od činžiakov aj rodinných domov je v dňoch: 11.-12.1.2021 a 18.-19.1.2021

 

ZBERNÝ DVOR je otvorený pre verejnosť nasledovne od 7.1.2021:

o    utorok            v čase   7:00 - 15:30

o    streda             v čase   7:00 - 15:30

o    štvrtok           v čase   7:00 - 15:30

o    piatok            v čase   7:00 - 16:00

o    sobota            v čase   7:00 - 12:00

 

Obrady – pohreby, krsty, svadby sa môžu konať len za účasti maximálne  6 ľudí. Poplatok za nájom hrobového miesta je možné uhradiť poštovou poukážkou na pošte, bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet mesta v banke: SK74 0900 0000 0002 0350 5156, variabilný symbol je číslo zmluvy.

 

 

 

Prílohy

  • Ako vybaviť na mestskom úrade počas zákazu vychádzania PDF [149 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond