Oznam o uzatvorení dočasného trhového miesta

[2020-12-17]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond