Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Marek Molnár, Ivan Filo, Zuzana Okoličányová, Eva Lukáčiková, Igor Poláčik, Martin Vajdík, Monika škodová, Attila Rózsa

[2020-11-25]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Marek Molnár, Ivan Filo, Zuzana Okoličányová, Eva Lukáčiková, Igor Poláčik, Martin Vajdík, Monika škodová, Attila Rózsa PDF [200 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond