Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

[2020-11-18]

Prílohy

  • Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže PDF [274 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond