Výzva na na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2021 - šport

[2020-11-09]

Prílohy

  • Výzva na na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2021 - šport PDF [431 KB]
  • ŽIADOSŤ O DOTÁCIU v zmysle VZN 3-2016 - rok 2021 DOCX [20 KB]
  • ZÚČTOVANIE DOTÁCIE DOCX [18 KB]
  • INDIVIDUÁLNE ŠPORTY Plnenie kritérií výzvy XLS [50 KB]
  • KOLEKTÍVNE ŠPORTY Plnenie kritérií výzvy XLS [48 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond