Výzva na na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2021 - mládež

[2020-11-09]

Prílohy

  • Výzva na na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2021 - mládež PDF [426 KB]
  • ŽIADOSŤ O DOTÁCIU v zmysle VZN 3-2016 - rok 2021 DOCX [20 KB]
  • ZÚČTOVANIE DOTÁCIE DOCX [18 KB]
  • MLÁDEŽ Plnenie kritérií výzvy XLS [33 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond