Výzva na na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2021 - kultúrna oblasť

[2020-11-09]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond