COVID-19: Opatrenia mesta Sereď pre oblasť školstvo z 25.03.2020

[2020-03-26]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond