COVID-19: Mestský úrad je pre verejnosť zatvorený

[2020-03-23]
Od pondelka 23.03.2020 je vchod do budovy MsÚ zatvorený.
Odporúčaná je mailová (mu@sered.sk) a telefonická komunikácia:
 
0 31 7892470 - primátor mesta
0 31 7892934 - zástupca primátora mesta
0 31 7892215 - matrika
0 31 7892392 - spojovateľka
0 31 7892393 - spojovateľka
0 31 7892094 - telefónna ústredňa
 
(všetky kontakty na MsÚ nájdete na: https://www.sered.sk/s226_mestsky-urad)

V nevyhnutných prípadoch Vás vpustí a usmerní zamestnanec úradu od pondelka do piatku v čase od 8,00 – 12,00 hod.
Vstup do budovy len s ochrannými prostriedkami na tvári a bez príznakov respiračného ochorenia. Pri jednaní so zamestnacami je klient povinný jednať podľa pokynov zamestsnanca a udržiavať hygienické nariadenia.

Odporúčame platiť poplatky a iné platby mestu elektronickou formou. Je možnosť platby aj bankomatovou kartou (aj na zbernom dvore – tam IBA bankomatovou kartou).
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond