Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Roman Vaňouček, Veronika Hervaiová, Ľudmila Bartošková, Kristína Božiková, Slavomír Dubský, Mário Matyáš, Alexnder Tankó, Ján Michalka

[2019-12-12]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Roman Vaňouček, Veronika Hervaiová, Ľudmila Bartošková, Kristína Božiková, Slavomír Dubský, Mário Matyáš, Alexnder Tankó, Ján Michalka PDF [277 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond