Spomienka na novembrové udalosti roku 1989 v Seredi

[2019-11-25]
V týchto dňoch si pripomíname 30-te výročie udalostí z novembra 1989, ktoré doviedli Československo k prvým slobodným voľbám. Sereď nestála bokom a aj v našom meste sa konali mítingy občanov. Máte možnosť vidieť video, ktoré natáčali S-klubáci a vďaka Vladimírovi Klčovi sa zachovalo pre ďalšie generácie Skrátený video záznam tu...
 
 
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond