Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácií „Podpora a rozvoj mládežníckych aktivít v roku 2020“

[2019-11-15]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond