Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácií pre oblasť charity, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne postihnutých

[2019-11-15]

Prílohy

  • Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácií pre oblasť charity, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne postihnutých PDF [206 KB]
  • Žiadosť o dotáciu mesta Sereď na r. 2020 PDF [115 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond