Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií pre oblasť kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnej aktivity

[2019-11-15]

Prílohy

  • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií pre oblasť kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnej aktivity PDF [204 KB]
  • Žiadosť o dotáciu mesta Sereď na r. 2020 PDF [115 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond