Diskusný panel - Ako ďalej s kaštieľom

[2019-11-06]
Občianske združenie Vodný Hrad v spolupráci so Skautmi Sereď, Mestským múzeom v Seredi a ďalšími občianskymi združeniami si Vás dovoľuje pozvať na verejnú diskusiu s prizvanými odborníkmi na tému: Ako ďalej s kaštieľom v Seredi. 
O možnostiach budúceho využitia kaštieľa, spôsoboch financovania jeho obnovy, ale i nástrahách prevádzkovania historických objektov budeme hovoriť s hosťami, ktorí majú s obnovou pamiatkových objektov skúsenosti. Pozvanie na diskusiu okrem iných prijali aj Ing. arch. Miloslav Drgoň, zástupca primátora mesta Hlohovec, Zsolt Takáč, riaditeľ o.z. Neogotický kaštieľ Galanta, Mgr. Martin Macharik,  predseda o.z. Kalvársky fond Banská Štiavnica, či statik Ing. Lukáš Kramarčík. 
Diskusia sa bude konať v stredu 20. novembra o 17: 00 v divadelnej sále Domu kultúry v Seredi.  

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond