Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Marko Maruna, Štefan Majnek, Mário Kondel, Ján Šulan Nucleus, Miroslav Červeň, Tien Nguyen Van, Miroslava Horváthová, Mário Lakatoš, Michal Suchánek

[2019-10-31]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Marko Maruna, Štefan Majnek, Mário Kondel, Ján Šulan Nucleus, Miroslav Červeň, Tien Nguyen Van, Miroslava Horváthová, Mário Lakatoš, Michal Suchánek PDF [276 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond