Oznámenie o uložení zásielky na MsÚ Beáta Pucheľová, Igor Poláčik, Jana Barteková, Jana Horváthová, Katarína Balogová, Marcel Bobáľ

[2019-10-30]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení zásielky na MsÚ Beáta Pucheľová, Igor Poláčik, Jana Barteková, Jana Horváthová, Katarína Balogová, Marcel Bobáľ PDF [274 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond