Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Iveta Ševčíková, Rastislav Páleník, Štefan Tisoň, Martin Ončo, Marián Bihári, Veronika Hervaiová, Roman Vanovček, Jana Barteková

[2019-09-16]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Iveta Ševčíková, Rastislav Páleník, Štefan Tisoň, Martin Ončo, Marián Bihári, Veronika Hervaiová, Roman Vanovček, Jana Barteková PDF [278 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond