Oznam o uložení listovej zásielky na MsÚ Jaroslav Moravec, Mária Kondelová, Peter Keresztes, Roman Kapoš, Marián Bihári, Milan Mrva

[2019-09-12]

Prílohy

  • Oznam o uložení listovej zásielky na MsÚ Jaroslav Moravec, Mária Kondelová, Peter Keresztes, Roman Kapoš, Marián Bihári, Milan Mrva PDF [276 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond