Oznam o uložení listovej zásielky na pošte Marek Molnár, Andrej Lacek, Martin Ončo, Beáta Brziaková, Peter Kozmér, Silvia Majtánová

[2019-09-05]

Prílohy

  • Oznam o uložení listovej zásielky na pošte Marek Molnár, Andrej Lacek, Martin Ončo, Beáta Brziaková, Peter Kozmér, Silvia Majtánová PDF [277 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond