Oznam o uložení listovej zásielky na pošte Igor Poláčik, Štefan Majnek, Peter Jakúbek, Andrea Hudeková, Jozef Ševčík, Ján Lacek, Adriana Holčeková, Miloslav Tkáč, Vladimír Voroš, Marek Gaman, Zuzana Čúzyová, Milan Švihorík, Dagmar Trnková, Ján Baláž,

[2019-09-02]

Prílohy

  • Oznam o uložení listovej zásielky na pošte Igor Poláčik, Štefan Majnek, Peter Jakúbek, Andrea Hudeková, Jozef Ševčík, Ján Lacek, Adriana Holčeková, Miloslav Tkáč, Vladimír Voroš, Marek Gaman, Zuzana Čúzyová, Milan Švihorík, Dagmar Trnková, Ján Baláž, PDF [203 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond