Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019 na rozvoj telovýchovy a športu

[2019-08-05]
Mesto Sereď vyhlasuje Výzvu č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019 pre oblasť podpory športu a telesnej kultúry. Na podporu je z rozpočtu mesta vyčlenených 20 000 €.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond