Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Marek Novák, Andrea Hudeková, Miroslava Šipošová, Zlatica Lakatošová, Peter Jakubek, Simona Petrášová, Ľubomír Lenčeš, Miroslav Tóth, Marián Zemko

[2019-07-08]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Marek Novák, Andrea Hudeková, Miroslava Šipošová, Zlatica Lakatošová, Peter Jakubek, Simona Petrášová, Ľubomír Lenčeš, Miroslav Tóth, Marián Zemko PDF [279 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond