Výrazne zvýšená hladina vodného toku rieky Váh!

[2019-05-24]
Oznamujeme obyvateľom mesta Sereď, že je prechodne výrazne zvýšená hladina vodného toku rieky Váh a bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva. Prietok vody je na úrovni I. stupňa povodňovej aktivity, ale ho nedosahuje. Bezprostredné ohrozenie obyvateľstva mesta Sereď nehrozí. Tento stav potrvá ešte cca tri dni a potom hladina rieky klesne. Stav nastal po daždivom počasí a následnom regulovaním vodného toku rieky Váh. 
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond