Mestský úrad bude 24.5. zatvorený, budú sa len vydávať volebné preukazy

[2019-05-15]

OZNAM

Mestský úrad v Seredi bude
dňa 24.mája 2019 (v piatok)
ZATVORENÝ
z dôvodu pravidelného povinného BOZP a CO cvičenia zamestnancov úradu.
 
Vydávanie hlasovacích preukazov pre voľby do Európskeho parlamentu je zabezpečené v kancelárii č. 8, od 8,00 hod. do 12,00 hod.
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond