Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Jaroslav Moravec, Peter Krivošík, Milan Vinter, Ján Baláž, Miroslava Maruniaková, Roman Vaňovček, Peter Keresztes, Attila Rózsa, Róbert Scheimer, Brenda Lakatošová, Mário Stojka

[2019-04-15]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Jaroslav Moravec, Peter Krivošík, Milan Vinter, Ján Baláž, Miroslava Maruniaková, Roman Vaňovček, Peter Keresztes, Attila Rózsa, Róbert Scheimer, Brenda Lakatošová, Mário Stojka PDF [279 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond